Rozvrh 2020

Rozvrh je rozdělen na S = Sudý týden a L = Lichý týden

Pondělí S

Úterý S

Čtvrtek S

Pátek S

Úterý L

Čtvrtek L

Pátek L